Cần câu Lure máy đứng chuyên đánh tầm xa

2.600.000 2.800.000 

Thông số kỹ thuật:

Hãng cần : Ecooda

Gấp lại : 1m41 / 1m49 / 1m56

Khoen, bát : Fuji

Đọt : 2,1mm / 2,15mm / 2,4mm

Trọng lượng : 165g / 176g / 200g

Tải cá tối đa : 18kg => 35kg

Chất liệu : Carbon tổng hợp.

Độ bền : Khoản 12 năm.

Nút Gọi