Cần câu jig Ecooda

1.600.000 

Thông số kỹ thuật: 

  • Hãng cần : Ecooda
  • Độ dài : 1m92
  • Tải mồi: ML 200g và M 300g
  • Gấp lại : 2 khúc 145cm
  • Khoen : Ecooda
  • Bát : Ecooda
  • Trọng lượng : 165g
  • Đọt: 1,9mm
  • Chất liệu : Carbon tổng hợp
Nút Gọi