Cần câu Jig máy đứng siêu tải.

2.700.000 2.800.000 

Thông số kỹ thuật:
Hãng cần: Ecooda
Gấp lại: size M: 142cm/XH: 139cm
Khoen: Fuji
Bát: Fuji
Trọng lượng: size M 125g/XH: 145g
Đọt: 2,1mm -25mm
Tải cá: 30kg => 80kg
Chất liệu : Carbon tổng hợp.
Độ bền : khoảng 12 năm.
Nút Gọi