Cần Câu Du Lịch 4 Khúc Siêu Gọn Nhẹ

1.650.000 1.700.000 

Thông số kỹ thuật:

Hãng cần : Ecooda

– Độ dài : 2m1

– Gấp lại : 60cm

– Khoen Bát : Theo hãng

– Đọt : 2,3mm

– Trọng lượng : 170g

– Tải chì : 50g => 80g

– Dìu cá tối đa : 15kg => 20kg

– Chất liệu : Carbon tổng hợp

Nút Gọi