Cần Câu Rút 2m7 Câu Cá Hồ Nước Ngọt

600.000 650.000 

Thông số kỹ thuật:

  • Hãng cần : Oceanus
  • Rút lại : 105cm
  • Khoen bát : Thường
  • Đầu bu : Chống xoắn
  • Đọt : 2,8mm
  • Trọng lượng : 215g
  • Tải chì : 30g => 150g
  • Dìu cá tối đa : 15kg => 20 kg
  • Độ bền : Khoản 6 năm.

 

Nút Gọi