Cần câu 2m7 chuyên ghềnh – Câu đa năng

2.350.000 

Thông số kỹ thuật:

  • Hãng cần : Ecooda (maden in china, sale thị trường Mỹ)
  • Độ dài : 2m7
  • Gấp gọn : 2 khúc = 138cm
  • Khoen bát : Fuji.
  • Đầu bu : Chống xoắn
  • Đọt : 2,6mm
  • Trọng lượng : 275g
  • Tải chì : 100g => 200g .
  • Chất liệu : Carbon tổng hợp.
Nút Gọi