Cần Câu Lục Bạo Lực 4m2 – Chuyên Quăng Xa Chì Nặng

Thông số kỹ thuật:

 • Hãng cần : Mad mousePower suf II 420AX
 • Độ dài : 4m2
 • Khoen: Fuji
 • Bát : Fuji chống nước mặn.
 • Tổng trọng lượng : 540g
 • Đọt : 4.1mm
 • Tải chì : 150g => 320g
 • Tải cá tối đa : 25kg => 35 kg.
 • Chất liệu : Carbon tổng hợp.
 • Bảo quản : không nên để nơi có nhiệt độ cao.
 • Độ bền : Khoản 15 năm.
Nút Gọi